Thursday, March 31, 2016

Từ ngữ được sử dụng trong các bài viết của Ftvh

Các bài viết trên tất cả các trang của Ftvh được sử dụng ngôn ngữ Việt Nam. Tiếng Việt sử dụng bởi Ftvh mang hơi hướng của miền nam Việt Nam. Hầu hết các từ ngữ sẽ là từ toàn dân, nhưng sẽ có nhiều từ vẫn giữ lại tính chất địa phương miền nam Việt Nam.

Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn. Tác giả : tatuxd trên Flickr.
Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn. Tác giả : tatuxd trên Flickr.

Đối với các tên nước ngoài
  • Tên người, tên địa danh ở Mỹ, Anh. Ftvh sẽ ghi nguyên tên của người, địa danh trong tiếng Anh, không phiên âm tiếng Việt. Thí dụ : Galileo Galilei, không phải Ga-li-leo Ga-li-lê.
  • Tên người, tên địa danh ở các nước sử dụng hệ chữ Latin như Pháp, Ý, Đức, Hy Lạp, … . Ftvh sẽ tìm phiên âm tiếng Anh của tên người, địa danh trong các ngôn ngữ hệ chữ Latin (khác Anh) và ghi phiên âm tiếng Anh. Ưu tiên những phiên âm được sử dụng phổ biến. Thí dụ : tiếng Hy Lạp là Ἀριστοτέλης, phiên âm thành Aristotélēs và tên tiếng Anh được sử dụng phổ biến là Aristotle.
  • Tên người, tên địa danh ở các nước sử dụng ngôn ngữ có chữ Hán như Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản. Ftvh sẽ lấy từ gốc Hán tự của tên đó rồi phiên âm Hán Việt. Nhưng có những tên được phiên âm thành tiếng Anh phổ biến nên sẽ ưu tiên sử dụng. Thí dụ : Michio Kaku có gốc Hán tự là 加來 道雄, phiên âm Hán Việt là Gia Lãi Đạo Hùng, nhưng Ftvh sử dụng phiên âm tiếng Anh vì nó phổ biết hơn.

0 comments:

Post a Comment