Ftvh Mail Login

1) Để đăng nhập email, anh chị em vào http://mail.yandex.com/
Vì mình sử dụng webmail công ty của hãng Yandex.
Tên đăng nhập: ******@ftvh.org
Mật khẩu: Như đã cung cấp.
Chú ý:  Cũng không cần sử dụng trang Yandex này đâu, bỏ qua bước này đi, vì ta sẽ hợp nhất vào chung với tài khoản Gmail, hướng dẫn bên dưới).

2) Để thay đổi mật khẩu, anh chị em đăng nhập ở bước trên xong thì vào https://passport.yandex.com/passport?mode=changepass
Nhập mật khẩu đã cung cấp ban đầu rồi thay đổi mật khẩu mới.

3.) Để hợp nhất Ftvh Mail và Gmail, anh chị em đọc bài hướng dẫn ở đây.
Sau khi thực hiện xong việc này, anh chị em sẽ sử dụng được thư địa chỉ @ftvh.org trong chính Gmail của mình mà không cần phải vào trang này nữa.

(Nếu anh chị em xài Yahoo Mail hay Outlook Mail hay khác thì liên hệ mình nhé.)